(MS: 1464) Tree Bời lời _ thịt cá hồi - Litsea salmonea - Chev
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Litsea
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc. Nhánh nâu đỏ tươi màu thịt cá hồi. Lá có phiến xoan, to 10-16 x 4-6,5 cm, hơi mỏng, mặt trên xám đen, láng, gân lõm, mặt dưới có lông tơ mịn, nâu đỏ tươi, gân lồi, 6-7 cặp; cuống 1,2 cm. Phát hoa là chùm dài 1-2 cm, mang tán có cọng 6 mm; tổng bao không lông.

Other Species Litsea
  • Bời lời đắng (Mò lông, Nham sang)
  • Bời lời lá nhục đậu khấu
  • Bời lời lá to
  • Bời lời Pierre
  • Mò giấy, Bời lời một cánh hoa
  • Return
    Print