(MS: 3517) Tree Trắc biến màu - Dalbergia discolor - Bl. ex Miq..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Dalbergia
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ leo cao 8 m; nhánh non có lông dày mềm màu vàng, nhánh già màu nâu có đốm trắng. Lá kép lông chim 1 lần lẻ, 5-9 lá phụ xoan rộng, các lá trên to hơn, dài 3-7 cm, gân bên vào 8 đôi, mặt dưới có lông nằm, cuống phụ có lông. Phát hoa như tản phòng lưỡng phân, dài 6-8 cm, 3-4 nhánh; hoacao 6 mm; nhị đực nhất liên; bầu 2. Quả dẹp tròn dài, dài 3,5-8 cm; hột 1-2, dài đến 1 cm.

Other Species Dalbergia
  • Cẩm lai bông, Cẩm lai Bà Rịa
  • Trắc Curtis (Ni rinh)
  • Trắc đen
  • Trắc Hance
  • Trắc lá bẹ
  • Trắc Pierre
  • Trắc hoa nhỏ
  • Return
    Print