(MS: 1111) Tree Giác đế Sài Gòn - Goniothalamus gabriacianus - (Baill.) Ast.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Goniothalamus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi; nhánh non có lông.

Lá có phiến tròn dài, dai dai, không lông, dạng lá Trà; cuống 5 mm.

Hoa cô độc, trên cọng ngắn; cánh hoa trong nhỏ hơn cánh hoa ngoài, dính nhau ở trên thành tháp; tiểu nhụy nhiều, bao phấn có ngăn ngang; tâm bì nhiều, 1 noãn.

Trái xoan, dài 11 mm; hột 1-2.

Other Species Goniothalamus
  • Giác đế thanh lịch
  • Giác đế sp
  • Return
    Print