(MS: 1110) Tree Giác đế thanh lịch - Goniothalamus elegans - Ast.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Goniothalamus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc 2 m; nhánh xám đen.

Lá có phiến hẹp thon, lúc già không lông, gân phụ 10-12 cặp; cuống 4-6 mm.

Hoa cô độc ở nách lá; cánh hoa trong nhỏ hơn cánh hoa ngoài, chót dính nhau thành tháp; tiểu nhụy nhiều, bao phấn với nhiều ngăn ngang; tâm bì nhiều, 1 noãn.

Other Species Goniothalamus
  • Giác đế Sài Gòn
  • Giác đế sp
  • Return
    Print