(MS: 3503) Tree Ràng ràng Sumatra - Ormosia sumatrana - (Miq.) Prain.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Ormosia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 15 m; nhánh có lông mịn. Lá kép lông chim một lần lẻ, dài đến 25 cm; lá phụ 3 – 5, chót to, cứng, không lông mặt trên, có lông ở mặt dưới, gân phụ 12 – 13 cặp, cuống phụ có lông mịn, dài 7 – 8 mm. Chùm tụ tán kép ở ngọn, cao 30 cm; nhánh đến 10 cm. Trái bầu dục hay hình bánh bò, có cọng trên đài, to 4 x 2 – 3 cm, có lông; quả bì mỏng; hột 1 dẹp, đỏ, tể vàng, to 14 mm.

Other Species Ormosia
  • Ràng ràng Chevalier
  • Chàng ràng
  • Ràng ràng phù
  • Return
    Print