(MS: 1061) Tree Giên đỏ - Xylopia vielana - Pierri ex Fin. & Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Xylopia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao đến 18 m; nhánh không lông.

Lá có phiến bầu dục tà 2 đầu, không lông, gân phụ 8-10 cặp; cuống 5 mm.

Hoa ở ngoài nách lá, nhỏ, cao 8-9 mm; cánh hoa trong đài; tiểu nhụy, buồng phấn có vách ngăn ngang; tâm bì 5.

Trái có eo; hột 1-4, nâu dợt, có tử y.

Other Species Xylopia
  • Giên, Giên trắng
  • Giên láng
  • Return
    Print