(MS: 3495) Tree Ràng ràng phù - Ormosia inflata - Merr. & Chun.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Ormosia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc đến 15 m; nhánh non có lông nhung hoe.
Lá mang 7 lá phụ thon ngược, to đến 18 x 7 cm, chót có mũi, đáy nhọn, gân phụ 10-12 cặp, rất lồi.
Chùm tụ tán ở ngọn nhánh, đến 20 cm, mang nánh dài 10-12 cm, nhung vàng vàng; hoa trắng.
Trái tròn tròn dẹp, có lông nhung vàng; quả bì mỏng; hột 1, đen, tròn, to gần 2 cm.

Other Species Ormosia
  • Ràng ràng Chevalier
  • Ràng ràng Sumatra
  • Chàng ràng
  • Return
    Print