(MS: 3490) Tree Ràng ràng Chevalier - Ormosia chevalieri - Niyomdham.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Ormosia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc đến 12 m; nhánh không lông, đen đen.
Lá do 7 lá phụ tương đối nhỏ, 5-8,5 x 2,3-2,8 cm, chót tà hay tròn, nâu vàng 2 mặt, gân phụ khó nhận, cuống phụ 6 mm; sóng đen đen, đến 5-8 cm.
Phát hoa ở ngọn, dài đến 15 cm.
Trái cứng, to 5 x 2,5 cm; quả bì dày, cứng; hột 2-3, đỏ chói, xoan, dài vào 1 cm, 1.500 m.

Other Species Ormosia
  • Ràng ràng phù
  • Ràng ràng Sumatra
  • Chàng ràng
  • Return
    Print