(MS: 1940) Tree Cò ke không lông - Grewia glabra - Bl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Đay (Cò Ke) - Chi-Anh Grewia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc; nhánh không lông, nâu nâu.
Lá có phiến dạng như lá Bố, láng mặt trên, gần như không lông mặt dưới, gân từ đáy 3; lá bẹ như kim.
Tụ tán 2 – 3 hoa; lá đài cao 1 cm, mặt trong không lông; cánh hoa có vòng lông quanh vùng giáp tuyến tiết mật.
Trái cao 1 cm, rộng 6 – 7 mm, nhân 4.

Other Species Grewia
  • Cò ke Á châu
  • Cò ke lá sếu
  • Cò ke cánh sao (Meo)
  • Cò ke (Cò ke lông)
  • Bù lốt
  • Bù lốt
  • Return
    Print