(MS: 1059) Tree Giên, Giên trắng - Xylopia pierrei - Hance.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Xylopia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
 • VU - (Vulnerable)
 • Emergency
  Description

  Đại mộc cao 20 m; nhánh non không lông. Lá có phiến không lông trừ ở gân giữa đỏ, mặt dưới mốc mốc, cuống ngắn.

  Hoa nhỏ; lá đài dính nhau; cánh hoa hẹp, có lông dày; tiểu nhụy ngoài lép, buồng phấn có ngăn ngang; tâm bì 3.

  Trái xoan, có eo, hột 1-3.

  Other Species Xylopia
 • Giên láng
 • Giên đỏ
 • Return
  Print