(MS: 3448) Tree Dây mấu (Móng bò) - Bauhinia khasiana Bak. subsp. khasiana . - Bak.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Điệp (Vang) - Chi-Anh Bauhinia
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo, có mấu; nhánh non như nhung. Lá không lông, lúc khô nâu láng, gân từ đáy 7-9; cuống 5 cm; lá bẹ như tai mau rụng. Chùm mang 3-5 tản phòng trên nhánh dài; cọng hoa 4 cm, mảnh, có tiền diệp nhỏ ở gần đáy; nụ xoan; cành hoa đỏ, cao 12 mm, lưng có lông dày; tiểu nhụy thụ 3. Trái dẹp, 15 x 3,5 cm, không lông; hột nâu, dẹp to 2 x 1,5 cm.

Other Species Bauhinia
  • Móng bò lông phún
  • Móng bò đỏ (Mấu hăng, Mấu tràm)
  • Móng bò tai voi
  • Return
    Print