(MS: 1049) Tree Quần đầu vỏ xốp - Polyalthia suberosa - (Roxb.) Thw..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Polyalthia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc 2-4 m; nhánh không lông, nhánh già có sube dày.

Lá có phiến bầu dục thon, dài 5-8 cm, không lông, láng, mặt trên lục xám, mặt dưới nâu lúc khô, gân phụ 11 cặp; cuống ngắn.

Hoa trên cọng 1,5 cm, có tiền diệp ở đáy; lá đài xoan, có lông mặt ngoài, cánh hoa trong dài bằng hai cánh hoa ngoài, có lông mặt ngoài; tiểu nhụy nhiều, 1 noãn.

Trái tròn, có mũi, to 5-6 cm, đỏ lúc chín. Trái ăn được; gỗ sắc cho phụ nữ sau sanh.

Other Species Polyalthia
 • Quần đầu vỏ dày (cây hột quít)
 • Quần đầu Sông Lu
 • Quần đầu Bảo chánh
 • Quần đầu Trung Bộ
 • Quần đầu Jenkins
 • Quần đầu Nam bộ
 • Mã trình (Nhọc lá dài)
 • Quần đầu xanh
 • Return
  Print