(MS: 7338) Tree Mắt cáo - Vitex tripinnata - (Lour.) Merr.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Vitex
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn cao 7 – 8 m; cành tròn, không lông. Lá kép chân vịt, có cuống mảnh có rãnh, mang 3 lá phụ hình bầu dục, dài 5 – 7 cm, rộng 3,5 cm, không lông, nhám, có tuyến, cuống phụ 2 – 3 mm. Chùm tụ tán ở ngọn nhánh, thưa, không lông; hoa vàng vàng; đài có 5 răng, cao 3 mm; vành có lông mịn, môi 2, môi trên cao 2 – 3 mm; tiểu nhụy thò ít. Quả nhân cứng tròn, đen, to 5 – 6 mm.

Other Species Vitex
  • Bình linh cọng mảnh
  • Bình linh lông (Nàng, Đẹn lông)
  • Mạn kinh
  • Return
    Print