(MS: 3437) Tree Móng bò đỏ (Mấu hăng, Mấu tràm) - Bauhinia cardinale - Pierre ex. Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Điệp (Vang) - Chi-Anh Bauhinia
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây trườn, to; mấu nhỏ.
Lá đơn nguyên; gân lồi cả hai mặt.
Hoa dạng chùm đứng cao 40 – 50 cm, lá hoa nhỏ, dài 1 – 1,5 cm, trục đỏ; cọng hoa đỏ; đài dỏ, cao 1,5 cm; cánh hoa 5, dài 2,5 cm, có lông dày, vàng mặt trong; tiểu nhụy 3 thụ có chỉ dài 3,5 cm, 7 lép; noãn sào trên cọng, có lông dày.
Quả dẹt, dài 12 – 15 cm, rộng 3 – 4 cm, như nhung đỏ điều; hột 5 – 7, xoan dẹp to 1 x 1,5 cm.

Other Species Bauhinia
  • Móng bò lông phún
  • Dây mấu (Móng bò)
  • Móng bò tai voi
  • Return
    Print