(MS: 1936) Tree Bù lốt - Grewia bulot - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Đay (Cò Ke) - Chi-Anh Grewia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc đến 15 m; nhánh non có lông trăng trắng.
Lá có phiến tròn dài thon, dài 13-25 cm, có lông dày hình sao ngắn mặt dưới, gân ở đáy 3, gân phụ 5-6 cặp.
Chùm tụ tán ở nách và ngọn; cánh hoa xoan, có vòng lông quanh dĩa mật; hơn 15 tiểu nhụy, hùng thư đài 1,5 mm; noãn sào có lông.
Quả nhân cứng to 3 x 2 cm, có lông dày hay sát, nạc chua chua; nhân, 1, có xơ.
 

Other Species Grewia
  • Cò ke Á châu
  • Cò ke không lông
  • Cò ke cánh sao (Meo)
  • Cò ke (Cò ke lông)
  • Cò ke lá sếu
  • Bù lốt
  • Return
    Print