(MS: 3433) Tree Móng bò tai voi - Bauhinia malabarica - Roxb..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Điệp (Vang) - Chi-Anh Bauhinia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, cao đến 17 m, phân cành thấp, có ít lông thưa hay nhẵn. Lá gồm 2 lá phụ dính nhau, dạng thuôn tròn, gốc hình tim, đầu lá có 2 thùy, dạng thuôn tam giác rộng. Màu xanh lục bóng, nhẵn ở mặt trên, hơi mốc bạc ở mặt dưới. Gân gốc từ gốc phiến, có 9 – 11 chiếc. Cụm hoa biệt chu, dạng thuôn dài 2 – 5 cm, cuống hoa chung dài 2 cm. Nụ hoa dạng tròn dài. Lá hợp thành ống rất ngắn. Cánh tràng màu tràng thuôn tròn cao 3 cm. Hoa đực có 10 nhị đực sinh sản. Bầu có lông. Quả đậu thuôn hẹp, dài đến 25 cm, rộng 2 cm. Hạt 10 – 30. Cây cho gỗ trung bình đóng đồ đạc trong gia đình, dùng trong xây dựng tạm. Cây cho lá non hơi chua làm rau ăn được. Quả khô làm thức ăn gia súc.

Other Species Bauhinia
  • Móng bò lông phún
  • Dây mấu (Móng bò)
  • Móng bò đỏ (Mấu hăng, Mấu tràm)
  • Return
    Print