(MS: 1048) Tree Quần đầu Nam bộ - Polyalthia simiarum subsp. cochinchinensis - Bân.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Polyalthia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ, cao 12 m; nhánh non có lông mịn. Lá có phiến bầu dục, dài 15 – 18 cm, không lông trừ ở gân chánh, mặt dưới màu nâu đỏ, gân phụ 8 – 10 cặp, hơi đứng.

Cọng 1 – 3 ở nhánh già; cánh hoa hẹp, dài đến 4 cm, thường tiếp tục phát triển; tâm bì không lông.

Trái không lông, có cọng dài; hột 1.

Other Species Polyalthia
 • Quần đầu vỏ dày (cây hột quít)
 • Quần đầu Sông Lu
 • Quần đầu Bảo chánh
 • Quần đầu Trung Bộ
 • Quần đầu Jenkins
 • Quần đầu vỏ xốp
 • Mã trình (Nhọc lá dài)
 • Quần đầu xanh
 • Return
  Print