(MS: 1933) Tree Cò ke cánh sao (Meo) - Grewia astropelata - Pierre.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Đay (Cò Ke) - Chi-Anh Grewia
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi hơi leo; nhánh mảnh, có lông hình sao hoe.
Lá có phiến tròn dài, chót nhọn, nhám ở mặt trên, mặt dưới có lông hình sao.
Biệt chu; phát hoa ngắn, có lông hoe; lá đài 8 – 9 mm, hẹp; cánh hoa ngắn, bằng 1/2 lá đài; tiểu nhụy 12 – 22; noãn sào đầy lông, 2 buồng.
Trái mập, to 9 mm, nhân 4, hột 1.
 

Other Species Grewia
  • Cò ke Á châu
  • Cò ke không lông
  • Bù lốt
  • Cò ke (Cò ke lông)
  • Cò ke lá sếu
  • Bù lốt
  • Return
    Print