(MS: 3429) Tree Móng bò lông phún - Bauhinia hirsuta - Weinmann.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Điệp (Vang) - Chi-Anh Bauhinia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ cao 3m, nhánh non có lông màu nâu. Lá gồm hai lá phụ dính nhau, dạng hơi tròn, gốc hình tim, đầu chẻ thuỳ sâu 1/4-1/3, gân bên 7-9, mặt trên không lông, mặt d¬ới có lông màu nâu, lá bẹ hình kim dài 1 mm. Cụm hoa dạng chùm ngắn ở nách lá, nụ hình bắp, dài hình tàu; cánh tràng màu trắng, dài 3-4 cm. Nhị đực 10, bầu có cọng gần nh¬ không lông. Quả đậu, dẹt, có chót cong, dài 6-9 cm. Hột 5-10, dẹt, to 8 mm.

Other Species Bauhinia
  • Móng bò tai voi
  • Dây mấu (Móng bò)
  • Móng bò đỏ (Mấu hăng, Mấu tràm)
  • Return
    Print