(MS: 3414) Tree Muồng hôi, Muồng lạc, Thảo huyết minh - Cassia tora - L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Điệp (Vang) - Chi-Anh Cassia
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ cao 0,5-1,5 m. Lá mang 3 cặp thứ diệp xanh dợt, mùi hôi, xoan ngược, đầu tròn; lá bẹ nhỏ; cuống dài 2-3 cm. Hoa thường 1-2 ở nách lá, màu vàng; nhị đực 10, theo 3 cỡ, bao phấn đầu cắt ngang; noãn sào dài. Trái cong, hình trụ, chót nhọn, dài 12-17 cm trên cọng 1,5 cm; hột to 5 mm, láng, núm rộng, dọc.

Return
Print