(MS: 1041) Tree Quần đầu Trung Bộ - Polyalthia modesta - Fin. & Gagn.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Polyalthia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc; nhánh không lông.

Lá có phiến tròn dài, đến 13 x 4 cm, chót có mũi, đáy tà, không lông; cuống 4-6 mm.

Hoa đối diện với lá, trên cọng ngắn; lá đài nhỏ; cánh như xoan, y nhau; tiểu nhụy nhiều, có lông dày.

Trái xoan, đo đỏ, 1 hột, trên cọng dài hơn.

Other Species Polyalthia
 • Quần đầu vỏ dày (cây hột quít)
 • Quần đầu Sông Lu
 • Quần đầu Bảo chánh
 • Quần đầu Nam bộ
 • Quần đầu Jenkins
 • Quần đầu vỏ xốp
 • Mã trình (Nhọc lá dài)
 • Quần đầu xanh
 • Return
  Print