(MS: 2643) Tree An tức Trung bộ (Cứt sát) - Styrax annamensis - Guill
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thị - Ho-Anh An Tức (Bồ Đề) - Chi-Anh Styrax
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây bụi hay cây gỗ nhỏ, có thể cao đến 12 m; nhánh non có lông hình sao, màu vàng. Phiến lá nhỏ, xoan thon, dài 5 – 10 cm, mép có răng, lúc non có lông hình sao màu vàng. Chùm ở nách lá; hoa 5 – 9, màu trắng; đài 5 mm; vành 1 – 1,5 cm, có lông mặt ngoài; tiểu nhụy 10, màu vàng; noãn sào 3 buồng.


 

Return
Print