(MS: 1039) Tree Quần đầu Sông Lu - Polyalthia luensis - (Pierre) Fin. & Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Polyalthia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ,cao khoảng 8 m; nhánh non có lông hoe mịn.

Lá có phiến hình thon hẹp, dài 13 cm, rộng 4 cm, đáy tròn hơi lõm, chỉ có lông ở gân mà thôi; cuống dài 4 – 5 mm.

Hoa nhỏ gắn trên nách lá; lá đài hẹp, nhọn; cánh hoa hẹp, dài bằng 2 lá đài; tâm bì có lông.

Trái nhiều, hình xoan, dài 1 cm, 1 hột.

Other Species Polyalthia
 • Quần đầu vỏ dày (cây hột quít)
 • Quần đầu Trung Bộ
 • Quần đầu Bảo chánh
 • Quần đầu Nam bộ
 • Quần đầu Jenkins
 • Quần đầu vỏ xốp
 • Mã trình (Nhọc lá dài)
 • Quần đầu xanh
 • Return
  Print