(MS: 1921) Tree Bang (Lác hoa, Lo bo) - Brownlowia tabularis - Pierre.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Đay (Cò Ke) - Chi-Anh Brownlowia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, cao 30 – 40 m, thân thẳng, vỏ dày xốp, bong mảng mỏng. Cành nhánh cao, mập, lúc non phủ đầy lông hình sao.
Lá đơn, mọc cách, dạng thuôn bầu dục, đầu lá tù có mũi nhọn, gốc tròn rộng, dài 10 – 18 cm, phiến màu trắng, mặt trên nhẵn, mặt dưới phủ đầy lông hình sao. Gân gốc 3, cong lên nửa lá, gân bên thưa, nổi rõ. Cuống lá dài 5 – 6 cm.
Cụm hoa chùy, mang nhiều hoa thưa. ụ hoa hình cầu, nhọn. Lá đài dính nhau ở gốc. Nhị đực nhiều, nhị đực lép 5. Bầu nhọn.
Quả bế, chùm 1 – 3 quả, hình cầu, đường kính 3 – 4 cm, có 1 rãnh dọc. Hạt 1.
Hoa tháng 3 – 4. Quả tháng 8.
 

Return
Print