(MS: 3361) Tree Kiều hùng đầu đỏ - Calliandra hemetocephala - Hassk..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Trinh Nữ - Chi-Anh Calliandra
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 2 m, không gai. Lá có 2 thứ diệp dài 6-8 cm; tam diệp thon hẹp dài 2 cm, không lông; lá bẹ thon nhọn, cao 1 cm, có lông. Hoa đầu 1-2, trắng; đài và vành thành ống; tiểu nhụy có chỉ dài, dính thành ống tím tím. Trái nâu, dài 6-7 cm; hột 2-3 dẹp.

Return
Print