(MS: 3359) Tree Doi ẩn - Archidendron occultatum - (Gagn.) I. Niels..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Trinh Nữ - Chi-Anh Archidendron
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc 8-10 m; nhánh, sóng lá, phát hoa có lông dày vàng. Cuống lá có tuyến giữa thứ diệp; thứ diệp có 2-3 cặp, dài 10-20 cm; tam diệp 5-7 cặp, to 5-11 x 2-4 cm, từ từ cho đến tam diệp chót, nâu đen mặt trên, nâu vàng mặt dưới. Chùm 4 cm, mang hoa đầu tròn 25-30 hoa; đài có lông vàng; vành 4 mm, như nhung; ống tiểu nhụy ngắn hơn ống vành.
Rừng vào 100 m.

Other Species Archidendron
  • Doi Eberhardt
  • Cổ ôm (Giác, Mán đỉa trâu)
  • Return
    Print