(MS: 1918) Tree Sơn tầng trứng - Schoutenia ovata - Korth..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Đay (Cò Ke) - Chi-Anh Schoutenia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 25 m, đường kính đến 15 cm, vỏ xám trăng trắng; nhánh non đầy lông.
Lá song đính; phiến dài 7-10, đầy lông trắng mạng nhện mặt dưới, đáy bất xứng, gân ở đáy 3; lá bẹ 1 cm.
Chùm tụ tán ngắn ở nách lá; nụ 5-7 mm; đài có lông sét; cánh hoa 5-7 mm; tiểu nhụy 15-30, tiểu nhụy lép 5.
Nang tròn, to 6-7 mm, đầy lông trên lá đài còn lại đo đỏ, cao 1 cm.
 

Return
Print