(MS: 1148) Tree Xăng máu Thorel - Horsfieldia thorelii - Lec..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Máu Chó (Nhục Đậu Khấu) - Chi-Anh Horsfieldia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 10-20 m; nhánh non to 3-6 mm, không lông trừ lúc rất non.
Lá có phiến thon ngược hay bầu dục, chót tà, đáy chót buồm, to 13-23 x 4-9 cm, rộng nhất ở phân trên giữa, mỏng, mặt trên nâu đen, mặt dưới không lông, nâu dà, gân phụ 9-13 cặp; cuống 6-17 mm, không lông.
Chùm tụ tán ở nách theo lá, nhiều hoa nhỏ, có lông mịn; cọng hoa có đốt phía hoa hay không.
Trái bầu dục; 2-3,2 x 1,5-2,4 cm; nâu đậm.

 

Other Species Horsfieldia
  • Xăng máu hạnh nhân
  • Return
    Print