(MS: 3351) Tree Doi Eberhardt - Archidendron eberhardtii - I. Niels..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Trinh Nữ - Chi-Anh Archidendron
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc 6-18 m; nhánh không lông, có 5 cạnh.
Cuống có một tuyến cách đáy vào 1,5 cm; lá phụ 2 cặp; tam diệp 3-4 (7) cặp, thon hay xoan ngược, to đến 8-18 x 5-9 cm, gân phụ 5-6 cặp. Chùm tụ tán hẹp ở nách lá rụng; hoa đầu 4-5 hoa; đài hình chén 3 mm; vành hình quặn, cao 10-12 mm; ống tiểu nhụy dài bằng ống vành; noãn sào không lông. Trái to, hình lạp xưởng, dài đến 20 cm, rộng 3 cm, quả bì nâu 2 mặt; hột vào 7, to 20 x 18 mm, nâu nâu.

Other Species Archidendron
  • Doi ẩn
  • Cổ ôm (Giác, Mán đỉa trâu)
  • Return
    Print