(MS: 1028) Tree Quần đầu Bảo chánh - Polyalthia evecta var. baochianensis - (Pierre) Fin. & Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Polyalthia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cậy bụi nhiều nhánh mảnh, có lông dày mịn.

Lá có phiến hình bầu dục thon ngược, dài 9 – 12 cm, rộng 2,5 – 3 cm, đầu tà, đáy hơi tròn, mặt dưới có nhiều lông, gân phụ 9 – 10 cặp; cuống dài 2 – 3 mm, có lông.

Hoa mọc cô độc đối diện với lá; cọng mảnh, có lông; cánh hoa cao 6 – 10 mm; tâm bì 40 – 60, 1 noãn.

Trái hình tròn, đường kính khoảng 4 mm.

Other Species Polyalthia
 • Quần đầu vỏ dày (cây hột quít)
 • Quần đầu Trung Bộ
 • Quần đầu Jenkins
 • Quần đầu Nam bộ
 • Mã trình (Nhọc lá dài)
 • Quần đầu vỏ xốp
 • Quần đầu Sông Lu
 • Quần đầu xanh
 • Return
  Print