(MS: 1026) Tree Quần đầu vỏ dày (cây hột quít) - Polyalthia corticosa - (Pierre) Fin. Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Polyalthia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn cao đến 20 m; nhánh mảnh, lúc non có lông nằm; nhánh già có sube dày.

Lá có phiến hình bầu dục thon, không lông, mặt dưới màu nhạt; cuống ngắn.

Hoa có màu hơi vàng, gắn trên cọng mọc xen với lá; cánh hoa dày, thon, dính nhau ở đáy; tâm bì có lông cho ra chụm những trái hình trái xoan, chứa 2 hột.

Other Species Polyalthia
 • Quần đầu Bảo chánh
 • Quần đầu Trung Bộ
 • Quần đầu Jenkins
 • Quần đầu Nam bộ
 • Mã trình (Nhọc lá dài)
 • Quần đầu vỏ xốp
 • Quần đầu Sông Lu
 • Quần đầu xanh
 • Return
  Print