(MS: 1021) Tree Mạo quả Evrard - Dasymaschalon evrardii - Ast.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Dasymaschalon
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây bụi thấp; nhánh sà, lúc non có lông.

Lá có phiến nhỏ, dài 6 – 8 cm, không lông, mặt trên có màu nâu, mốc ở mặt dưới, gân mịn, rõ, khoảng 10 cặp; cuống dài 1 – 2 mm.

Cọng như chỉ, dài 3 – 4 cm, có tiền diệp ở 1/3 dưới; lá đài 3, không lông; cánh hoa 3, cao 1 cm, không lông; tiểu nhụy nhiều; tâm bì chỉ có 4.

Trái do 1 -2 đốt tròn, không lông.

 

Other Species Dasymaschalon
  • Mạo quả Lào
  • Return
    Print