(MS: 1020) Tree Mạo quả Lào - Dasymaschalon sootopensis - Craib.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Dasymaschalon
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao đến 7,5 m; nhánh mảnh, không lông.

Lá có phiến thon, nhọn, dài đến 20 cm, mặt dưới mốc mốc, gân phụ 9-10 cặp, lồi ở mặt dưới; cuống 7-8 mm.

Cọng dài 1,5-3 cm ở nách lá ngọn hay ngoài nách; hoa to, cao 3 cm, có lông; lá đài cao 3 mm; cánh hoa 6, hẹp; tiểu nhụy nhiều; tâm bì 8, có lông hoe; noãn 7, một hàng.

Trái có lông mịn nằm, đốt dài đến 2 cm; hột màu lợt, dài 1,8 cm.

 

Other Species Dasymaschalon
  • Mạo quả Evrard
  • Return
    Print