(MS: 10367) Tree Cỏ lá gừng - Axonopus compressus - (Sw.) P. Beauv
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Lúa (Cỏ - Hòa Bản) - Ho-Anh Cỏ ( Hòa Bản ) - Chi-Anh Axonopus
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ. Mọc sà ở đất, có rễ ở mắt; thân dẹp, tím. Lá có phiến láng, mỏng, hơi giún và có lông đều ở bìa, rộng 1-1,5 cm, gân chánh mảnh; bẹ dẹp, mép vắng. Phát hoa do 2-3 nhánh mảnh, dài; gié hoa 2,2 mm, gắn theo 2 hàng trên trục chữ chi; nuốm trắng. n = 40, 60. Đất ẩm, trảng hay rập.

 

Return
Print