(MS: 10309) Tree Cỏ mần trầu - Eleusine indica - (L.) Gaertn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Lúa (Cỏ - Hòa Bản) - Ho-Anh Cỏ ( Hòa Bản ) - Chi-Anh Eleusine
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ đa niên. Thân thành bụi nhỏ hơi sà, cao 20-50 cm. Lá có phiến không lông; mép là một hàng lông. Phát hoa xanh, do một số nhánh gắn từ 1 (ít khi2) điểm, dài 4-6 cm; gié hoa gắn 2 hàng, một bên, xanh dợt, chứa 3-5 hoa. Dĩnh quả có 5 cạnh. 2n = 18. Dựa lộ, sân vườn không quá khô.

 

Return
Print