(MS: 9998) Tree Cương đất - Scleria terrestris - (L.) Fassett.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Cói (Lác) - Ho-Anh Cói ( Lác ) - Chi-Anh Scleria
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ. Cao 1 m, thân có 3 cạnh tròn, không nhánh, có ít lông, dạng giống lau sậy. Lá có phiến dài 30-60 cm, rộng 1 cm, từ từ hẹp đến chót, mốc mốc khi khô; bẹ cao 1-2 cm, có cánh hay không, mép có lông. Chùm tụ tán cao 10-15 cm; gié hoa nhỏ. Bế quả vàng rơm, xoan, có 3 cạnh, lúc non có lông mịn. Vẹ rừng. < 1.500 m.

Return
Print