(MS: 3710) Tree Tràng quả dị quả - Desmodium heterocarpon - (L.) DC
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Desmodium
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ có thân bò, có nhiều nhánh; nhánh có lông. Lá phụ bầu dục, lá phụ chót dài đến 7 cm, chót tà hay tròn, mặt dưới nâu lợt hay xám trắng; lá bẹ tam giác nhọn, cao 1 cm. Chùm ở ngọn, dày, có lông hoe mấu, đứng hay không; đài có tai dài bằng ống. Trái đứng, có lông, các trái dưới có 1-2 đốt mà thôi.

Other Species Desmodium
  • Tràng quả ba cạnh (Bài ngài)
  • Kim tiền (Mắt trâu, Vảy rồng)
  • Tràng quả thưa
  • Tràng quả dị quả (2)
  • Return
    Print