(MS: 9098) Tree Thần phục - Homalomena pierreana - Engler.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Ráy - Ho-Anh Ráy ( Môn ) - Chi-Anh Homalomena
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
 • VU - (Vulnerable)
 • Emergency
  Description

  Cỏ. Thấp, ngắn, to vào 1 cm. Lá có cuống dài 5-10 cm, bẹ dài bằng 1/2; phiến xoan bánh bò, đầu nhọn, dài 10-12 cm, gân ở gần đáy 4 mỗi bên, gân phụ khác 3-4 cặp. Phát hoa ở nách lá, trên cọng cao 5 cm; mo tròn dài, to 3 x 1 cm; buồng dài 45 mm; phần đực dài bằng 3 lần phần cái; hoa cái có tiểu nhụy lép ngắn hơn noãn sào. Dựa suối ở rừng.

  Other Species Homalomena
 • Thiên niên kiện
 • Return
  Print