(MS: 9063) Tree Ráy thân to - Pothos gigantipes - Buchet
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Ráy - Ho-Anh Ráy ( Môn ) - Chi-Anh Pothos
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ.

Leo rất cao lên cây khác, nhánh vuông vuông, to 3-4 mm.

Lá có phiến thon, đầu nhọn; cuống có cánh, dài bằng 1/2 phiến.

Phát hoa ở nách lá, gần bằng lá; mo xoan, tái; buồng hình cầu. Phì quả tròn, đỏ, to 1 cm.

Other Species Pothos
  • Ráy Vân Nam
  • Return
    Print