(MS: 9388) Tree Mây 4 ngón - Calamus tetradactylus - Hance
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Cau - Ho-Anh Cau ( Cau Dừa ) - Chi-Anh Calamus
Life Form
GLT - Cây leo gỗ hay bụi trườn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Thân trườn.
Dài 1-6 m, to 6-8 mm.
Lá phụ 14-27 ở mỗi bên, gắn thành nhóm 2-4, 2 lá phụ chót dính nhau; bẹ có roi dài.
Buồng dài đến 1,5 m, có roi; chùm tụ tán 3-8; hoa 2,6-3 mm. Trái tròn, to 8 mm, vảy vàng rơm, có đốm nâu ở chót, bìa trắng.
Rừng. 10-1.000 m.

Other Species Calamus
  • Mây Cambốt
  • Return
    Print