(MS: 7603) Tree Lài hoa thưa - Jasminum laxiflorum - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Nhài - Ho-Anh Nhài ( Lài ) - Chi-Anh Jasminum
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc; cành non hơi vuông, không lông, màu nâu đen. Lá có phiến thon, chót nhọn, đáy tròn, gân từ đáy 3, hai mặt láng; cuống dài 5 – 15 mm. Phát hoa lưỡng phân rộng, có lông trắng mịn; đài có 6 – 8 tai hẹp, dài, có lông trắng mịn; vành trắng, có ống 1,3 cm, tai 6 – 8 thon rộng hay hẹp, dài 6 – 8 mm.

Return
Print