(MS: 7563) Tree Hổ bì - Linociera ramiflora - Wall..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Nhài - Ho-Anh Nhài ( Lài ) - Chi-Anh Linociera
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây thường xanh.

Cao 15-20 m, đường kính 30-40 cm. Vỏ màu nâu đen, xám, gân nhẵn, thịt vỏ nâu xám. Cành non màu nâu xám có lỗ bì màu tím và vết lá rụng.

Lá đơn nguyên, mọc đối, hình bầu dục, dài 10-12 cm, rộng 4-6 cm, đầu nhọn tù, gốc hình nêm, mặt lá có nhiều hạt nhỏ, gân bên 8-9, cuống lá to khỏe, gốc rất to, tròn.

Cụm hoa chùm ở nách lá. Hoa tạp tính, màu trắng. Cánh đài xẻ 4. Cánh tràng4, ống tràn xẻ sâu gần đến gốc. Nhị 2. Bầu 2 ô, mỗi ô 2 noãn. Hoa tháng 5-7. Quả hạch hình bầu dục, dài 1 cm, rộng 4 mm, vỏ trong cứng. Hạt 1, vỏ hạt hơi mỏng. Quả tháng 10-12.

Rừng thường xanh, đất chua.

Other Species Linociera
  • Tráng Thorel
  • Return
    Print