(MS: 7574) Tree Oliu lá to - Olea macrophylla - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Nhài - Ho-Anh Nhài ( Lài ) - Chi-Anh Olea
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cong quẹo, cao 4 m, gốc to đến 20 cm.

Lá có phiến thon ngược, dài đến 20 cm, chót có mũi dài, đáy nhọn, như da, nâu dà, gân phụ mảnh 9-12 cặp; cuống dài 1,5-2 cm.

Phát hoa ở nách lá, dài 7 cm; hoa nhỏ; đài có lông.

Phì quả tròn tròn, to vào 1 cm.

Dựa suối, trên đá, vào 300 m.

 

Return
Print