(MS: 8542) Tree Hoại hương Nam Bộ - Saprosma cochinchinensis - Pierre ex Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Saprosma
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 1-2 m; cành láng láng, cành già nâu nâu ngà, nhiều bì khẩu. Lá có phiến xoan xoan rộng, to 3-7 x 1-3 cm, xám, có lông thưa mặt trên đen đen, mặt dưới có lông ở gân, gân phụ 3-4 cặp; cuống 2 mm, lá bẹ 2 mm, không lông. Phát hoa ở nách lá và ngọn, 2-3 hoa; hoa không cọng, 4 phân; lá đài 1 mm; vành có ống 3 mm, tai 1 mm; tiểu nhụy 4; noãn sào 2 buồng 1 noãn. Trái lam, to 7 x 5 mm; hột 1.

Return
Print