(MS: 8524) Tree Xú hương Biên Hòa - Lasianthus hoaensis - Pierre.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Lasianthus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 1-2,5 m, có mùi thúi; thân, đài hoa có lông màu sét. Lá có phiến tròn dài thon, to vào 13 x3,5 cm, không lông, gân phụ 9-10 cặp; cuống dài 5-7 mm, lá bẹ nhọn, cao 6-8 mm. Chụm ở nách lá; đài có 5 tai cao 1,5-2 mm; vành có ống phù, cao 3 mm, tai có rìa lông. Quả nhân cứng to vào 4-5 mm, trắng; nhân 5-6.

Other Species Lasianthus
  • Xú hương Eberhardt
  • Lưỡi vành (Xú hương Cambốt)
  • Return
    Print