(MS: 7332) Tree Mạn kinh - Vitex quinata - (Lour.) Williams.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Vitex
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 25 m. Vỏ màu nâu xám, có nhiều nốt sần, cành non vuông 4 cạnh ít lông. Lá kép hình chân vịt mọc đối, có 3-5 lá nhỏ hình mũi mác hay trái xoan, đầu nhọn, hai mặt đều nhẵn, nhưng ở mặt trên có những tuyến nhỏ. Gân bên 16-20 đôi. Cuống lá tròn, nhẵn. Cuống lá nhỏ chính giữa dài 1,5-2 cm, còn các cuống bên nhỏ hơn. Cụm hoa hình chuỳ, mọc ở nách lá, phủ lông mịn màu tro. Hoa màu vàng nhạt, môi dưới màu xanh lơ. Cánh đài hình chuông, xẻ răng cưa rất nhỏ. Cánh tràng nhiều lông và có tuyến ở mặt ngoài, ống tràng hình phễu. Nhị thò ra ngoài ống tràng, chỉ nhị đính ở giữa ống tràng. Bầu nhẵn có tuyến ở đỉnh, đầu 2 thuỳ. Quả nạc hình quả lê, màu xám đen, cánh đài bao lấy quả. Hoa tháng 7-8. Quả tháng 1-2 năm sau.


 

Other Species Vitex
  • Bình linh cọng mảnh
  • Bình linh lông (Nàng, Đẹn lông)
  • Mắt cáo
  • Return
    Print