(MS: 7850) Tree Cát đằng hoa to - Thunbergia grandiflora - (Rottl.) Roxb
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Mõm Chó - Ho-Anh Ô rô - Chi-Anh Thunbergia
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây leo cao. Thân quấn qua trái, có chồi. Lá có phiến hình tim, không lông, nhám nhám, đáy hình tim sâu, bìa có thùy cạn hay sâu ít khi nguyên; cuống mảnh. Chùm thòng dài, đẹp; tiền diệp thành tàu xanh, cao 2,5 cm; đài không răng; vành lam tim tím, to; tiểu nhụy 4. Nang có mỏ cao, không lông. n = 28. Hoang. Bình nguyên.

Other Species Thunbergia
  • Hỏa rô Trung Bộ
  • Return
    Print