(MS: 8521) Tree Xú hương Eberhardt - Lasianthus eberhardtii - Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Lasianthus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 3-5 m; thân cũng như cuống, mặt dưới lá, lá hoa và đài đầy lông phún hơi hường rồi vàng. Lá có phiến thon, to 12-16 x 3-5,5 cm, chót nhọn, có mũi dài đến 1,5 cm, đáy tròn, mặt trên không lông, gân phụ 10 cặp, lõm, bìa có rìa lông vàng; cuống 5-7 mm. Chụm ở nách lá, ít hoa; lá hoa dài 15 mm, hoa cao 14 mm; đài có 6 răng nhọn; noãn sào 6 buồng 1 noãn. Trái cao 4 mm; nhân 6.

 

Other Species Lasianthus
  • Xú hương Biên Hòa
  • Lưỡi vành (Xú hương Cambốt)
  • Return
    Print