(MS: 8476) Tree Lấu tuyến - Psychotria adenophylla - Wall.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Psychotria
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 2 m; cành non dẹp dẹp. Lá có phiến bầu dục thon, to vào 13 x 5 cm, không lông, gân phụ 12-13 cặp, có tuyến ở đáy, mặt dưới; cuống dài 1,5-2 cm. Chùm tụ tán hẹp, cao; hoa trắng; đài 1 mm; tiểu nhụy 5. Quả nhân cứng cao 7-9 mm; nhân 2, 1 hột.

 

Other Species Psychotria
  • Lấu hoa cong
  • Return
    Print