(MS: 8458) Tree Dọt sành Cambốt - Pavetta cambodiensis - Brem..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Pavetta
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Nhánh như không lông, có 4 cạnh tròn.

Lá có phiến xoan ngược, to 10 x 3,5 cm, chót có mũi, đáy từ từ hẹp trên cuống, không lông, nâu 2 mặt; cuống dài đến 1,5 cm, lá bẹ cao 4 mm.

Phát hoa dày, cao 7 (kể cả vòi nhụy), rộng 10 cm, có lông mịn; cọng 4-5 mm, có lông; đài cao 1,5 mm, răng rất thấp; vành có ống 16 mm, không lông, tai hẹp, to 5 x 1,5 mm.

 

Return
Print